Politica de confidențialitate

Informații generale privind politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui blog. Documentul Politica de confidențialitate are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului bloguldemarketing.ro.

Conform GDPR, avem obligația de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos.

Nu ești obligat să furnizezi datele, însă prin refuzul tău, nu vom putea ști cum să îmbunătățim blogul pentru tine.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă ești vizitator, acest blog va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunilor de contact sau de newsletter și doar pentru scopul clar definit în cadrul acestora. Avem adrese de email diferite pentru a nu încurca din greșeală scopul trimiterii datelor tale personale.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă ești vizitator al site-ului, bloguldemarketing.ro prelucrează datele tale cu caracter personal astfel:

 • Analizarea, în mod anonim, a comportamentului utilizatorilor site-ului prin intermediul serviciului Google Analytics, oferit de firma Google (politica Google Analytics);
 • Pentru a îmbunătăţi experiența ta pe blog;
 • Pentru a putea comenta la articolele de pe blog;
 • Pentru a trimite newsletter-e.

Bloguldemarketing.ro prelucrează datele cu caracter personal furnizate de tine în cadrul înscrierii la newsletter cu scopul de a te ține la curent cu noile articole publicate pe blog. Aceste date nu vor fi folosite în alt scop. În cazul în care nu vei mai dori să primești noutățile, îți oferim posibilitatea să te dezabonezi. De asemenea, poți cere vizualizarea datelor și/sau ștergerea acestora pe pagina Datele mele personale.

Conform Legii, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciți ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, accesează pagina Datele mele personale.

 • Analize și statistici de trafic

Bloguldemarketing.ro poate colecta datele tale automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare și adresa IP numai pentru trafic şi statistici – prin plugin-uri precum Google Analytics, responsabilitatea colectării datelor revenind acestor aplicații.

Poți preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările browser-ului, descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on, disponibil la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. În acest caz nu vei putea folosi toate funcţiile site-ului.

 • Comentarii în cadrul articolelor publicate pe blog

Durata pentru care prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul blogului va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul blogului va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul blogului pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul blogului  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul blogului  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul blogului  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană și doar în condițiile prevăzute de Lege.

Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul blogului , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul blogului  a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul blogului  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (II) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul blogului  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului blogului  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul blogului  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a îți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne scrii folosind formularul din pagina de contact sau dând click pe butonul “Email” din subsolul paginii, din cadrul secțiunii “Păstrăm legătura”.

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul blogului și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus.

Dacă ai nelămuriri privitoare la utilizarea datelor tale pe acest blog, te rog să-mi scrii folosind una din metodele prezentate mai sus.

Ultima actualizare: 7 iunie 2018