Ai semnat pentru campania “FărăPenali”? De ce?

Esența: Ai semnat pentru campania “FărăPenali”? De ce? Nu știai că “penalii” n-au voie în funcții publice? Da, există deja legi care interzic “penalilor” accesul în funcțiile publice, chiar și în Parlament.

Ce spune Constituția?

Deși am mai zis în trecut, reiau și aici.

Constituția României spune clar:

ARTICOLUL 53

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Ai semnat pentru campania “FărăPenali”?

De ce? De ce te grăbești să “bagi” lumea în pușcărie? Să trecem peste prostia folosirii termenului de “penal” inventat cu singurul scop de a fi folosit ca propagandă.

Știai că există deja o lege care nu dă voie “penalilor” în funcții publice? Pe bune? Care?

Legea 188/1999 (cu actualizările ulterioare) privind statutul funcționarilor publici:

Articolul 54

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Sursa: EuroAvocatura.ro

Ia uite că există legea “FărăPenali”…

Pe bune? Există o lege care nu permite “penalilor” să ajungă în funcții publice?

Bine, dar o să zici acum că USR-ul se referă la cei aleși, adică “penalii” din Parlament, nu?

Ok, după ce tocmai am “distrus” 99% din campania “FărăPenali” doar cu un simplu search pe Google, hai să vedem ce înseamnă acel 1% rămas.

Tot cu ajutorul Google

Am găsit și legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar:

CAPITOLUL III: Selectarea, numirea, evaluarea şi promovarea funcţionarului public parlamentar

SECŢIUNEA 1: Selectarea şi numirea funcţionarului public parlamentar

“Art. 12

(1) În structurile de specialitate ale Parlamentului o persoană poate ocupa o funcţie publică parlamentară, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

b) cunoaşte limba română;

c) a împlinit vârsta de 18 ani;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate stabilite potrivit prezentei legi;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face nedemnă pentru exercitarea unei funcţii publice;

g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege; h)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

i) a fost declarată “admis” la concursul sau examenul susţinut pentru ocuparea funcţiei publice parlamentare.”

CAPITOLUL V: Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu

SECŢIUNEA 3: Încetarea raportului de serviciu

Art. 68

Raportul de serviciu încetează de drept în următoarele situaţii:

a) la data decesului;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public parlamentar;

c) dacă funcţionarul public parlamentar nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), d) şi e);

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţie, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

(la data 01-Feb-2014 Art. 68, litera E. din capitolul V, sectiunea 3 abrogat de Art. 172, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )

f) când funcţionarul public parlamentar a fost condamnat pentru o infracţiune intenţionată la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre definitivă;

la data 01-Feb-2014 Art. 68, litera F. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 172, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )

g) ca urmare a interzicerii exercitării funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

h) la data expirării termenului pentru care a fost exercitată cu caracter temporar funcţia publică.

Sursa: Site-ul Senatului

Deci, cum e cu “FărăPenali”?

Știu, Dragnea e nasol. E “penal”, e “DraCnea”, e “Ciuma Roșie”, e “comunismul”, e…

Ho, calmează-te. Poți să privești lucrurile fără să le legi de Dragnea? Hai să încercăm. Dacă legea stabilește deja cine are voie și cine nu într-o funcție publică, de ce mai avem nevoie de campania “FărăPenali” a USR-ului? Îți zic eu: n-avem nevoie. Dar ei au nevoie, pentru că altceva nu au de oferit. Guvernul Cioloș este supranumit “Guvernul Zero” din cauza “performanțelor” sale remarcabile cum ar fi…nu știu…stai să mă gândesc…

A, da. A schimbat Codul Penal peste noapte prin OUG. Wow.

Și… nu l-au interesat Fondurile Europene. Wow.

Și… și-au bătut joc de sănătate. Wow.

Da, unii din “tehnocrații” de ieri sunt USR-iștii de azi. Și cum n-au cu ce să se laude, au creat o campanie de propagandă. Cum, e de propagandă?! Da! Campania “FărăPenali” e o muncă-n zadar fără vreun efect concret. Singurul scop este ca USR-ul să te facă să-l votezi la anul.

Tot mai strigi în cor cu USR-ul “FărăPenali” (în funcții publice)? Strigă, e treaba ta. Dar măcar eu mi-am făcut datoria să te informez că strigi degeaba.

Ce crezi că obții dacă semnezi pentru “FărăPenali” (în funcții publice)? Pentru că USR-ul obține mult mai multe decât ți-ai putea imagina…

Ce? Cum ce? Cel puțin un pion în campaniile lor de propagandă! Restul beneficiilor te las să le afli și singur. Hai, că poți! Nu fi oaie!

PS. Poate ai uitat, sau poate nu știai. O instanță i-a “spus” unui celebru fost Prim-ministru că, pentru o perioadă de timp, acesta nu mai are voie să fie ales sau să aleagă și nici măcar să facă politică. Da, există deja cel puțin o situație de tip “FărăPenali”. Wow.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

10 gânduri despre “Ai semnat pentru campania “FărăPenali”? De ce?”